onsdag 24 september 2008

Idéskolor för mångfald


Jag har deltagit i ett utvärderingsprojekt under två år och nu har vår slutrapport kommit i tryck. Vi är tre forskare som har utvärderat ett projekt som Myndigheten för skolutveckling drivit; Idéskolor för mångfald.
Om någon är intresserad av skolutvecklingsfrågor på förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan går det att ladda ner rapporterna:

Delrapport 1

1 kommentar:

Play A While sa...

Detta skall jag skriva ut och läsa samt ta med till vår centrala utvecklingsgrupp där jag ingår!!