onsdag 11 juni 2008

Två nya intressanta böcker om skolan


I boken Skola i normer, som kommer ut i höst, skulle jag egentligen haft med en artikel. På grund av olika omständigheter blev det inte så. Jag skriver istället en rapport om min del i projektet. Första raderna i inledningen lyder:

"Det här är en bok om hur normer upprepas och utmanas i skolan, om hur normer "gör" skolan och om hur skolan "gör" normer. Den handlar både om att skolan som institution, verksamhet och vardag har sitt ursprung i och bärs upp av en rad olika normer, och om att elever, lärare och andra engagerade i skolans verksamhet skolas i normer." Bolen fokuserar på heterosexualitet, men diskuterar också andra normer som rör ålder, kön, klass och nationalitet. Boken riktar sig främst till lärarstudenter och lärarutbildare, men också till alla som intresserar sig för hur makthierarkier och motstånd skapas i skolan.

Så här spännande ser innehållsförteckningen ut:

1 Inledning 7
Ett bra ord? 8
Normer i mängd och i förändring 10
Normer och materialitet 13
Klassförväntningar 16
Tvinga samman 17
Ett liv utan normer? 18
Varifrån kommer makten? 19
Ingen ska trakasseras eller kränkas 21
Den nationella skolan – vad är det? 22
Vem vänder vi oss till? 26
Hur gör man när man studerar normer? 27

2 Äckligt 31
Barn och normer kring sexualitet 32
Motstridiga förståelser av barndom 35
En äcklig bok 36
Balansgång 43
I rätt tid och på rätt plats 46
Ett äckligt spel 49
Avslutning 51

3 Spela roll 53
Heteronormer i skolan 54
Homosexuell och lärare 56
När man inte berättar 70
Att vara öppen 80
Att "ta plats" och "vara sig själv"
– en problematisering 87
Avslutning 93

4 Asexuell heteronormativitet? 97
Värdegrund och könsmönster 98
Temadag om hbt-perspektiv i skolan 102
Läraren – normal och personlig men inte sexig 108
Inte "vi" och inte "här" 119
Avslutning 126

5 Normeras till frigörelse? 131
Heterosexuella övningar 133
Föreställningen om överföring 139
Vägra objektifiering 145
Jämställdhetsarbeten på gång 149
Avslutning 161
Avslutande reflektioner 165
Litteratur 167

Etnologiavhandlingen Lärardömmar bygger på intervjuer med lärarstudenter och lärarutbildare på Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet samt deltagarobservationer. Genom olika diskussioner och strider om lärarutbildning och läraryrket skapas normer för vad lärare ska göra, vad de ska kunna och vilka de ska vara. Varför förväntas blivande lärare vara personliga? Varför talas det så mycket om att nya lärare ska vara flexibla? Varför är ”individen” så central i lärarutbildningen? Varför ska lärarstudenter bejaka mångfald och människors olikheter? Dessa och många andra frågor diskuterar Magnus Åberg i boken.

Normer är centrala för vad vi anser vara normalt och rätt respektive onormalt och fel. Båda dessa böcker har mycket att bidra med i viktiga diskussioner om skolan.

I anslutning till detta kan jag berätta att jag på fredag ska ha ett möte med lärarutbildningen här i Umeå om undervisning om heteronormativitet i skolan. Det vore bra att få in en fot där. Då kan jag förhoppningsvis på sikt få dem att inse vikten av att utöka queerperspektivet i utbildningen!

Inga kommentarer: